JURIDISKA ANMÄRKNINGAR

UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Denna webbplats drivs av Emmi och innehåller text, bilder, logotyper, diagram, ljud, animationer och videor som tillhör Emmi eller deras associerade företag, och skyddas av juridiska bestämmelser om upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Det är förbjudet att i kommersiellt syfte använda innehållet på denna webbplats för någon form av reproduktion, distribution och modifiering. Observera att brott mot upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter kan resultera i civilrättsliga följder och/eller åtal.

 

Anti-värvningsklausul

 

Information och påståenden publicerade på denna Emmi-webbplats är inte avsedda att representera ett erbjudande eller antydan till ett erbjudande, att köpa eller sälja några finansiella produkter.

 

Klausul om garantifriskrivning

 

Emmi lämnar inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) med avseende på korrekthet och utförlighet i information och åsikter uttryckta på denna webbplats eller med avseende på om densamma är uppdaterad. Alla som använder innehåll eller information tillhandahållen på denna webbplats gör så på egen risk. Emmi friskriver sig utan förbehåll, från allt ansvar för eventuella förluster eller skador av något slag, vare sig direkta, indirekta eller som följd, som kan uppkomma genom användning av eller tillgång till deras webbplats eller länkar till tredje parts webbplatser. Emmi förbehåller sig uttryckligen rätten att modifiera, komplettera eller radera delar av sidor eller webbplatsen i sin helhet, eller att stänga dem antingen tillfälligt eller permanent, utan tidigare meddelande.

 

Länkar

 

Emmi kontrollerar inte webbplatser från tredje part som hänvisas till i form av länkar och tar inget ansvar gällande korrekthet, fullständighet och laglighet i innehållet på sådana webbplatser.

 

Databehandling

 

Emmi lovar att behandla personliga data med strikt sekretess och att inte vidarebefordra personliga data utanför Emmi Group eller tillhandahålla sådana data till en tredje part. Men, meddelanden och information, såsom kommentarer, förslag, idéer, recept och mer, som en användare publicerar på Emmi-webbplatsen eller skickar till samma webbplats via e-post, skall inte anses utgöra användarens konfidentiella material eller immateriella egendom, och får användas av Emmi utan begränsningar.

Alla som anger information om sig själv ger Emmi automatiskt tillstånd att lagra och använda sådan information i enlighet med bestämmelserna i schweizisk dataskyddslag Sådan information är av personlig natur, och om den används för något ändamål inom Emmi Group behandlas den självklart med strikt sekretess. Invändningar mot användning av sådan information kan när som helst lämnas till Emmi och aktuella data raderas vederbörligen som följd.

 

Cookies

 

Besök på Emmi-webbplatsen resulterar i att en liten fil ("cookie") automatiskt sparas på besökarens dator. Huvudändamålet med denna spårningsteknik är att införskaffa exakt statistik gällande besök på vår webbplats. Varje användares specifika beteende varken observeras eller sparas.

Informationen vi tar emot och sparar under ett normalt besök används endast inom Emmi Group i syfte att optimera deras webbplats. Den används inte i identifieringssyfte med undantag för vid angrepp som utgör en kriminell handling eller som förhindrar eller påverkar vår webbplats funktionella kapacitet.

 

Sekretess

 

Denna webbplats använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", vilket är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din webbplatsanvändning (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder denna information i syfte att utvärdera din webbplatsanvändning, sammanställa rapporter på webbplatsaktivitet till webbplatsoperatören och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google överför eventuellt även denna information till tredje part om så krävs enligt lag eller där sådan tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Google associerar inte din IP-adress med några andra data som finns hos Google. Du kan neka användning av cookies genom att välja lämplig inställning i din webbläsare. Men om du gör detta kan du eventuellt inte använda webbplatsens funktioner fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att dina data behandlas av Google i enlighet och för ändamålen som beskrivs ovan.

 

Tillämplig lag

 

Denna deklaration rörande dataskydd regleras av relevanta bestämmelser i schweizisk lag och skall tolkas i överensstämmelse med denna. Eventuella tvistemål i samband med användning av denna webbplats skall regleras exklusivt av relevant domstol i Schweiz.

 

 

Lucerne, November 2016