JURIDISKE MERKNADER

COPYRIGHT OG ANDRE INTELLEKTULLE EIENDOMSRETTIGHETER

Denne nettsiden som drives av Emmi inneholder, tekst, logoer, diagrammer, lyder, animasjoner og videoer som tilhører Emmi eller tilknyttede selskaper, og er beskyttet av lovbestemmelser angående copyright og/eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter.  Kommersiell bruk av innholdet på nettsiden via enhver form for reproduksjon, distribusjon eller modifikasjon er forbudt. Merk at brudd på copyright eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter kan føre til sivilsak og/eller straffeforfølgelse.

 

Kundeklausul

 

Informasjon og erklæringer som presenteres på denne Emmi-nettsiden er ikke ment å representere et tilbud eller kundeinvitasjon til å kjøpe eller selge finansielle produkter. 

 

Klausul om garantifraskrivelse

 

Emmi påtar seg ingen garanti (hverken uttrykt eller underforstått) med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av den informasjon eller de meninger som blir fremsatt på denne nettsiden, eller hva angår aktualiteten av disse. Alle som gjør bruk av innhold og informasjon som finnes på denne nettsiden gjør dette på eget ansvar. Emmi fraskriver seg, uten unntak, alt ansvar for eventuelle tap eller skader, direkte, indirekte eller betingede, som kan oppstå via bruk eller adgang til denne nettsiden eller via eventuelle lenker til tredjepartsnettsider. Emmi forbeholder seg retten til å modifisere, utvide eller slette deler av sider eller denne nettsiden i sin helhet, eller nedlegge disse enten midlertidig eller permanent uten forhåndsvarsel.

 

Lenker

 

Emmi kontrollerer ikke tredjepartsnettsider  det henvises til i form av lenker og påtar seg ikke noe som helst ansvar eller forpliktelser for nøyaktigheten, fullstendigheten eller legaliteten for innholdet av slike nettsider.

 

Behandling av data

 

Emmi påtar seg å behandle personlige data i henhold til personvernet, og ikke overlevere personlige data utenfor Emmi-gruppen eller stille slike data til rådighet for tredjeparter. Men meldinger og informasjon som kommentarer, forslag, ideer, oppskrifter osv., som en bruker publiserer på Emmi-nettsiden eller sender til gjeldende nettside via epost, vil ikke bli ansett som brukerens intellektuelle eiendom og kan derfor brukes av Emmi uten restriksjoner.

Alle som legger ut informasjon om seg selv gir Emmi automatisk tillatelse til å oppbevare og bruke slik informasjon i henhold til bestemmelsene i sveitsisk lov om datavern. Slik informasjon er av personlig natur, og om den brukes for noe formål innenfor Emmi-gruppen, vil den selvfølgelig bli behandlet strengt konfidensielt. Innvendinger mot bruk av slik informasjon kan fremlegges for Emmi når som helst, og som konsekvens av dette vil gjeldende data bli behørig slettet.

 

Cookies

 

Besøk på Emmi-nettsiden fører til automatisk lagring av en liten fil ("cookie") på brukerens datamaskin. Hovedformålet med denne sporingsteknologien er å innhente nøyaktige statistikker med hensyn til besøk på vår nettside. Atferden til den enkelte bruker blir hverken observert eller registrert.

Informasjonen vi mottar og lagrer i løpet av et normalt besøk, brukes kun innenfor Emmi-gruppen for optimalisering av nettsiden. Den brukes ikke for indentifikasjonsformål, unntatt i tilfeller av angrep som utgjør kriminelle handlinger eller som forhindrer eller påvirker nettsidens funksjonsdyktighet. 

 

Personvern

 

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker "cookies", som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin for å hjelpe nettsiden med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som genereres av en cookie om din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adresse), vil overføres til og oppbevares av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen med det formål å evaluere din bruk av nettsiden, kompilere rapporter om nettsideaktivitet for nettsideoperatører og levere andre tjenester tilknyttet nettsideaktivitet og internettbruk. Google vil også kanskje overføre denne informasjonen til tredjeparter når dette er påkrevd i følge loven og der slike tredjeparter behandler informasjon på vegne av Google. Google vil ikke sammenføre din IP-adresse med andre data som Google besitter. Du kan nekte bruk av cookies ved å velge de formålstjenlige innstillingene i nettleseren din, men merk at du kanskje ikke vil kunne ta i bruk nettsidens fulle funksjonalitet om du gjør dette. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at Google behandler data om deg på den måten som er beskrevet ovenfor.  consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

 

Gjeldende lov

 

Denne deklarasjonen om datavern er underlagt relevante lovbestemmelser i sveitsisk lovgivning og skal tolkes i henhold til disse. Eventuelle konflikter som oppstår i forbindelse med bruk av denne nettsiden skal utelukkende avgjøres ved relevante domstoler i Sveits.

 

 

Lucerne, November 2015