WETTELIJKE VERKLARINGEN

AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website wordt beheerd door Emmi en bevat teksten, afbeeldingen, logo's, diagrammen, geluiden, animaties en video's die eigendom zijn van Emmi of de bedrijven die ermee verbonden zijn. Ze zijn beschermd door wettelijke voorzieningen omtrent het auteursrecht en/of intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verdeeld of gewijzigd. Merk op dat elke overtreding van het auteursrecht of andere intellecutele eigendomsrechten aanleiding kan geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. 

 

Niet-wervingsclausule

 

Informatie en verklaringen die gepubliceerd worden op deze Emmi-website zijn niet bedoeld als verzoek of als aanbieding om financiële producten te kopen of te verkopen. 

 

Geen garantie clausule

 

Emmi biedt geen enkele garantie (expliciet of impliciet) inzake de juistheid of volledigheid van de informatie en meningen die op deze website worden gepubliceerd, noch inzake het up-to-date zijn van de informatie. Als u de inhoud of de informatie gebruikt die op deze website gepubliceerd wordt, doet u dat op uw eigen risico. Emmi kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke verliezen of beschadigingen van gelijk welke aard die, rechtstreeks, onrechtstreeks of als gevolgschade op zouden treden bij het gebruik of het bezoeken van deze website of van links naar websites van derden. Emmi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om pagina's of delen van pagina's te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of ze tijdelijk of permanent af te sluiten, zonder voorafgaande melding. 

 

Links

 

Emmi controleert geen websites van derden waarnaar verwezen wordt in de vorm van links en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of wettigheid van de inhoud van dergelijke websites. 

 

Gebruik van de gegevens

 

Emmi streeft ernaar uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te hanteren, en geen persoonsgegevens door te geven buiten de Emmi-groep of dergelijke data ter beschikking te stellen van derden. Echter, berichten en informatie zoals commentaren, suggesties, ideeën, recepten enz. die een gebruiker publiceert op de Emmi-website of doorstuurt naar bovenvermelde website via e-mail, vallen niet onder de noemer vertrouwelijk materiaal of intellectueel eigendom van de gebruiker en kunnen daarom door Emmi zonder beperking gebruikt worden. Als u persoonlijke informatie publiceert, geeft u Emmi automatisch toelating om deze informatie op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Deze informatie is persoonlijk en zal natuurlijk strikt vertrouwelijk gehanteerd worden. Indien de gebruiker het hier niet mee eens is, kan hij steeds protest aantekenen bij Emmi, waarna de gegevens zullen worden verwijderd.

 

Cookies

 

Als u de Emmi-website bezoekt, wordt er automatisch een klein bestandje ("cookie") op uw computer geplaatst. De belangrijkste functie van deze tracking technologie is het verkrijgen van correcte statistieken omtrent de bezoeken aan onze website. Het gedrag van gebruikers wordt niet geobserveerd, noch vastgelegd. De ontvangen en opgeslagen informatie tijdens een normaal bezoek wordt enkel gebruikt door de Emmi-groep om de website te optimaliseren. De informatie wordt niet gebruikt ter identificatie tenzij in het geval van aanvallen die als strafbare inbreuken worden aangemerkt of die de werking van de website verhinderen of beïnvloeden. 

 

Privacy clausule

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse die geleverd wordt door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en die de website toelaten te analyseren hoe de bezoekers de website gebruiken. De informatie die door de cookie verzameld wordt over uw gebruik van de website (dit bevat ook uw IP-adres) wordt doorgestuurd en bijgehouden door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, zal rapporten over de activiteit op de website samenstellen voor  de websitebeheerders en zal andere diensten verlenen i.v.m. het websitegebruik en klikgedrag op de site. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden als dit wettelijk vereist is, of aan derden die de informatie verwerken voor Google. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere data die bijgehouden worden door Google. U mag het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. Merk op dat u in dit geval misschien niet de volledige website zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u toelating aan Google om de gegevens te verwerken op de manier en voor de doeleinden die hierboven beschreven worden.    

 

Toepasselijk recht

 

Deze verklaring omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is overeenkomstig met de Zwitserse wetgeving en zal zo toegepast worden. Betwistingen die resulteren uit het gebruik van deze website zullen uitsluitend beslecht worden in de Zwitserse rechtbanken.  

 

 

Luzern, november 2015