OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

TEKIJÄNOIKEUDET JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

Tämä Emmin ylläpitämä verkkosivusto sisältää tekstejä, kuvia, logoja, diagrammeja, ääniä, animaatioita ja videoita, jotka ovat Emmin omaisuutta ja joita suojaavat tekijänoikeutta ja/tai muita immateriaalioikeuksia säätävät lait. Tämän verkkosivuston sisällön kaupallinen käyttö kopioimalla, levittämällä tai muuntamalla on kielletty. Huomaa, että tekijönoikeuden tai muun immateriaalioikeuden rikkominen voi johtaa oikeustoimiin ja/tai rikossyytteeseen.

 

Kehotuksen kiistävä lauseke

 

Tällä Emmi-verkkosivustolla julkaistujen tietojen ja lausuntojen ei ole tarkoitus esittää tarjousta tai kehotusta ostaa tai myydä rahoitustuotteita.

 

Takuun kiistävä lauseke

 

Emmi ei myönnä takuuta (joko suoraan tai epäsuorasti) tällä verkkosivulla annettujen tietojen ja mielipiteiden tarkkuudelle tai täydellisyydelle tai niiden ajantasaisuudelle. Jokainen tämän verkkosivuston sisältöä ja tietoja käyttävä käyttää niitä omalla vastuullaan. Emmi on varauksetta vapaa kaikesta vastuusta, joka liittyy tämän verkkosivuston käytön tai kolmannen osapuolen sivustoille johtavien linkkien mahdollisesti aiheuttamiin suoriin, epäsuoriin tai seuraamuksellisiin menetyksiin tai vahinkoihin. Emmi pidättää nimenomaisesti oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muunnella, täydentää tai poistaa tämän verkkosivuston osia tai sivuja kokonaisuudessaan tai sulkea ne joko väliaikaisesti tai lopullisesti.

 

Linkit

 

Emmi ei tarkasta kolmanten osapuolten verkkosivustoja, joihin viitataan linkkien muodossa, eikä hyväksy vastuuta tällaisten verkkosivustojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai laillisuudesta.

 

Tietojen käsittely

 

Emmi lupaa käsitellä henkilötietoja erittäin luottamuksellisesti, eikä välitä henkilötietoja Emmi Groupin ulkopuolelle tai anna tällaisia tietoja kolmansien osapuolten käyttöön. Kuitenkin käyttäjän Emmin verkkosivustolla julkaisemat tai sinne lähettämät viestit ja tiedot kuten kommentit, ehdotukset, ideat, reseptit jne. eivät lukeudu luottamuksellisiin materiaaleihin eikä käyttäjällä ole niihin immateriaalioikeutta, ja näin ollen Emmi saa käyttää niitä rajoituksetta.

Jokainen henkilö, joka syöttää tietoja itsestään, antaa automaattisesti Emmille luvan säilyttää ja käyttää tällaisia tietoja Sveitsin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällaiset tiedot ovat henkilökohtaisia ja jos niitä käytetään mihin tahansa tarkoitukseen Emmi Groupin sisällä, niitä käsitellään tietenkin erittäin luottamuksellisesti. Tällaisten tietojen käyttökiellon voi lähettää Emmille milloin tahansa ja tämän seurauksena kyseiset tiedot poistetaan.

 

Evästeet

 

Käynnit Emmin verkkosivustolla johtavat pienen tiedoston ("eväste") automaattiseen tallentamiseen kävijän tietokoneelle. Tämän seurantateknologian päätarkoitus on saada tarkkaa tilastotietoa verkkosivustomme käynneistä. Tietyn käyttäjän käyttäytymistä ei seurata tai tallenneta.

Normaalin käynnin aikana vastaanotettuja ja tallennettuja tietoja käytetään ainoastaan Emmi Groupin sisällä sen verkkosivuston optimointiin. Tietoja ei käytetä tunnistamistarkoituksiin, paitsi jos on kyse hyökkäyksistä, jotka ovat rikoksia tai jotka estävät verkkosivuston toiminnan tai vaikuttavat siihen.

 

Yksityisyys

 

Tämä verkkosivusto käyttää Google Inc:n ("Google") tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi asetettuja tekstitiedostoja, auttaakseen verkkosivustoa analysoimaan sitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Google välittää ja tallentaa evästeen tuottama tiedon verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Google käyttää tätä tietoa arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, koostaakseen raportteja verkkosivuston aktiivisuudesta verkkosivustotoimijoille ja tarjotakseen muita verkkosivustojen aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, kun lainsäädäntö niin vaatii, tai kun tällaiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei liitä IP-osoitettasi mihinkään muuhun Googlen hallussa olevaan tietoon. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimestasi sopivat asetukset, mutta huomaa, että jos toimit näin, et välttämättä voi käyttää tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi yllä mainituilla tavoilla ja yllä mainittuihin tarkoituksiin.

 

Sovellettava lainsäädäntö

 

Tätä tietosuojaan liittyvää julkilausumaa ohjaavat Sveitsin lainsäädännön asiaan liittyvät osat ja julkilausumaa tulkitaan niiden mukaisesti. Tämän verkkosivuston käyttöön liittyvät ristiriidat selvitetään ainoastaan Sveitsin asiaankuuluvissa oikeusasteissa.

 

 

Lucerne, marraskuussa 2016